Bridge Energy og uavhengig oljevirksomhet

Bridge Energy var et norsk uavhengig oljeselskap som ble grunnlagt tilbake i 2005. Grunnleggerne var Olve Torvanger, Alfred Kjemperud, Svein Johansen og Einar Brandlien. Firkløveret kunne vise til 20 års erfaring fra norsk sokkel i 2005 da selskapet var et faktum og den kompetansen ledelsen satt på var helt unik. Bridge Energy ble kjøpt opp av Spike Exploration høsten 2013, men hadde da en utrolig liste å vise til når det kom til lisenser, og også antall funn.

Hovedfokuset til Bridge Energy var letevirksomhet på britisk og norsk sokkel. I 2010 slo selskapet seg sammen med det britiske oljeselskapet Silverstone Energy og ble dermed til et ASA, som også samme år gikk for børsnotering i Oslo. I 2010 hadde selskapet til sammen hele syv funn etter å ha lett i 12 brønner. Ingeniørene viste at de hadde en stor treffsikkerhet og sløste ikke med ressursene sine som mange av de multinasjonale selskapene kanskje gjorde på samme tid.Boring

Da det norske lete-selskapet Spike Exploration overtok Bridge Energy i oktober 2013 ble selskapene delt i to hvor den norske delen ble lagt under Spike, men den britiske delen gikk inn under HitecVision. En slik omveltning krever selvfølgelig sitt og mange valgte ikke å være med over, eller mistet jobben sin som følge av sammenslåingen. Men ledelsen mente på dette tidspunktet at det var uunngåelig.

Uavhengige oljeselskaper
Det finnes idag flere uavhengige oljeselskaper. Dette betyr at selskapet helt og holdent kun er eid av privatpersoner eller aksjonærer, uten støtte fra nasjonale eller statseide selskaper. Det største uavhengige oljeselskapet i Norge er Det Norske Oljeselskap, som idag også er børsnotert. Disse selskapene må få tildelt lisenser etter anbudsrunder og oppkjøp av områder helt og holdent med egne midler og ressurser. De uavhengige selskapene består stort sett av aktører innenfor leting og ikke opphentingen av olje eller gass.

Privacy Policy