Bellona – Den norske klima-vokteren

Bellona er en stiftelse som arbeider aktivt mot at oljeindustrien skal trappe ned virksomheten sin. Hver dag siden oppstarten i 1986 har de aktivt vært i kamp mot den norske stat og brudd på miljøparagrafer og ingen har neppe anmeldt den norske stat så mange ganger som Bellona. På mange måter kan vi si at Bellona har vært et eget norsk klimapoliti.

Siden stiftelsen Bellona startet opp virksomheten sin i 1986 har de aldri mottatt en eneste krone i støtte fra det offentlige. Er grunnen til det at Bellona er en trussel mot vekst, spesielt i oljenæringen, eller er det fordi organisasjonen ofte har vært på kant med loven selv? Svaret får vi neppe med det første.

Kontorer i fire land
Du har garantert sett lederne i Bellone i intense diskusjoner og kanskje har du også tenkt noen ganger at de også har rett – men vil de ikke ha vekst i Norge, eller er det faktisk slik at Norge er en stor trussel mot miljø og klima? Siden Fredric Hauge sammen med Rune Haaland startet opp stiftelsen har de bygd opp Bellona til å bli Norges mest kjente miljøorganisasjon og det var også de som kom opp med uttrykket miljøkriminalitet først. I dag har de kontorer i fire forskjellige land, inkludert Norge. I starten var det spesielt oljebransjen som ble godt kjent med Bellona, men de var også ute etter å ta verstingene innenfor norsk industri som dumpet ulovlige giftstoffer ute i naturen.frederic_Hauge

Et godt fagmiljø
I dag lytter politikere til Bellona og en av grunnene er at Fredric Hauge har bygd opp et imponerende fagmiljø. Blant de ansatte har de alt fra journalister, atomfysikere, biologer, ingeniører og økonomer. Til sammen er de over 60 personer som hver dag kjemper for en bedre verden. Om alle er enig i akkurat den påstanden er tvilsomt, for Bellona var en organisasjon som i starten ble kjent for sine fysiske aksjoner hvor politiet flere ganger måtte fjerne aktivistene. At Bellona i dag har en imponerende faggruppe samlet på kontorene er det ingen tvil om, men mer respekt hos oljebransjen får de ikke. Bellona vil jo helst fjerne hele næringen og gjøre sånn at flere hundre tusener mister arbeidet sitt. Og hva med Norges hovedinntekt? Ville vi hatt det så bra i Norge uten oljen vår?

Høyt oljefokus
I nedgangstider for oljenæringen kan man jo spørre seg om at det olje-fokuset er sunt for norsk økonomi. En næring som har lidd for at fokuset har vært så høyt som det har vært er spesielt industrien på land. Samtidig som Bellona mener at kunnskapen om en bærekraftig industri har vært for dårlig, så har det blitt utdannet utallige ingeniører med spesialisering på olje.

Bellona jobber i dag ikke bare med oljerelaterte spørsmål, men ønsker å gi folk mest mulig kunnskap om miljø og klima utfordringer verden står ovenfor. Bellona fyller i år 27 år og dette har vært år som har vært til stor glede for mange, men en hodepine for noen.

Privacy Policy