Hva kan vi forvente av oljeprisen i årene som kommer?

olja2Vi startet 2016 med oljeprisen nede på 33 dollar fatet og nå tror flere eksperter at dette er prisnivået vi kan forvente i flere måneder og år fremover. Er det altså ikke noen bedring i vente eller er prisen allerede på vei opp?

Oljeprisen er på sitt laveste siden påsken 2004, noe som preger den norske oljeindustrien sterkt inn i det nye året. Noen bedring ser det ikke ut til å bli, skal vi tro økonomiekspertene. Det er de store overskuddslagrene som får skylden for den rekordlave prisen og den kan vare lengre enn hva mange håpet på.

Produksjonen fortsetter

Det ekspertene peker spesielt på er at det fortsatt produseres altfor mye olje i tillegg til de fulle lagrene vi har fra før. Faktisk tror eksperter at oljeprisen vil ned på 20-tallet før prisen snur. Dette betyr at norsk oljeindustri vil ha noen tunge kvartaler foran seg. Men samtidig er det også åpenbart at et slikt prisnivå ikke vil vare evig, selv om det tar lang tid før vi kommer opp til nivåer som 100 dollar fatet som vi for bare noen måneder siden var så godt vant med. Handler du råvarer og har interesse for olje, så er dette uansett et interessant scenario, for hvor langt kan prisen gå før det snur oppover igjen?

Den arabiske våren

Mye av skylden for den lave oljeprisen får også uroen i Midtøsten som har oppstått etter den arabiske våren. Mange mener at situasjonen har endret OPECs muligheter til å kutte tilgangen på olje som de tidligere hadde muligheten til. Også uro i det asiatiske aksjemarkedet kan på kort sikt våren 2016 være med på å holde prisen nede, da frykten for etterspørsel fra Kina er lavere enn forventet. Det er vanskelig å spå hvor oljeprisen vil gå, men OPEC har selv sagt at de tror at prisen vil være oppe på 90-tallet igjen innen 25 år. Det er en langsom prosess norsk oljeindustri må forholde seg til og som har mye å si for arbeidsledigheten her i landet. Det finnes mange forklaringer på de lave prisene og en som kanskje kan vare evig er etterspørselen etter alternative energikilder.

Privacy Policy