Hvem bestemmer oljeprisen?

Oljeprisen raser og det blir produsert mye mer olje enn hva som er den faktiske etterspørselen? Men noen må da ha litt makt over hva et fat med olje koster?

Når dette skrives har oljeprisen rast til under 44 dollar per fat, noe som går hardt utover Oslo Børs, som er veldig oljeorientert. Så lave priser er langt under hva organisasjonen OPEC er fornøyd med.

Ønsker å kutte i produksjonen
Under sommeren 2014 kostet et fat med nordsjøolje hele 110 dollar. Alle var fornøyd både med pris og produksjonsvolumet. Så skjedde det noe, etterspørselen etter olje ute i verden minsket og prisene har falt drastisk siden. OPEC er organisasjonen for oljeproduserende land og er en viktig organisasjon for Norge. OPEC er med å bestemme hvor mye olje som faktisk skal produseres og når etterspørselen er så lav som nå, er de med på å bremse produksjonen. Det er spesielt i USA hvor produksjonen har vært langt høyere enn normalen.

Saudi_RigProduserer like mye som Saudi Arabia
Av alle landene som er med i OPEC så er det Saudi Arabia som produserer mest olje. Når land som USA og Russland i dag produserer like mye olje som Saudi Arabia skaper dette virkelig hodebry og store utfordringer for OPEC. For hvordan kan de få ned produksjonen? Oljeindustrien skaper arbeidsplasser og vekst både nasjonalt og i lokale samfunn. I dag kan ikke OPEC sanksjonere mot land som ikke kutter i produksjonen. Alt må derfor løses på diplomatisk vis.

Kina er en stor forbruker
Kinas oljeforbruk har skutt i været de siste 10 årene. I 2015 har aksjemarkedet hittil steget med over 70 prosent, men sommeren 2015 har landet lagt frem svakere veksttall og industrien har derfor kuttet stort i sitt forbruk. Dette har ført til at verdens totale forbruk har blitt betraktelig mindre og er derfor en viktig årsak til at oljeprisen har sunket på et rekord bunnivå. For Norge er kutt i oljeproduksjonen nå svært viktig. Arbeidsledigheten i oljesektoren har økt og det urovekkende raskt. Selv har Norge ikke sagt seg villig til å være med i et samarbeid om å kutte produksjonen, men når arbeidsledigheten og selskapene ikke klarer å levere resultater på grunn av den lave prisen blir man utvilsomt tvunget.Energy_China

Laveste nivå siden 2009
Dagens oljepriser har vi ikke sett siden 2009. Det er stor uro i de såkalte vekstmarkedene, som sammen med overproduksjon har skylden for disse prisene. Hvis uroen i den kinesiske økonomien skulle vise seg å være reell kan dette også bremse andre vekstøkonomier. Når dette skrives har de kinesiske aksjemarkedene falt betraktelig, men hvor stor innflytelse det relativt nye aksjemarkedet har på landets økonomi og vekst blir diskutert av alle Kina eksperter.

Privacy Policy