Jobb innenfor oljesektoren

Selv om man leser om arbeidsledighet og krise i oljebransjen finnes det fortsatt etterspørsel etter arbeidskraft. Her kommer en liten guide for deg som ønsker å jobbe i en av verdens mest spennende og innbringende bransjer.

Nordsjøen_jobbEn jobb i oljebransjen betyr at du enten jobber fra land eller på en spennende oljeplattform. Det mange ikke vet er at faktisk så mange som ni av ti arbeidsplasser i oljebransjen foregår på land.

Videregående skole
Mange bestemmer seg tidlig for en jobb innenfor olje allerede når de går på videregående. Ønsker man å bli ingeniør må man være klar over at man må ha alle realfagene på plass som kreves for en plass på høyere utdanning, men de som velger en teknisk videregående utdanning er etterspurt i oljebransjen. Dette kan være alt fra tømrere, elektrikere og rørleggere. Disse trengs spesielt offshore på en plattform. I dag finnes det også maritime videregående utdanninger som er rettet mot en jobb på en båt som frakter oljen. Ønsker man å bli geolog som leter etter olje eller ingeniør jobber de fleste på land, men også noen jobber offshore.

Stor etterspørsel etter ingeniører
Ifølge en rapport fra NAV trenger Norge 16.000 nye ingeniører de neste årene for å dekke behovet vårt. De mest populære jobbene er i oljebransjen hvor inntjeningen også er meget høye. Mange tror at veien å gå er gjennom å ta sikkerhetskurs og lignende først, men dette er noe som blir tilbydd etterhvert. Din høyere utdannelse og personlighet er dine viktigste egenskaper for å lykkes.

Jobber i utlandet
Norske oljeselskaper leter ikke kun etter olje i Nordsjøen. Faktisk akkurat nå er Brasil et viktig området for blant annet Statoil. Skal man jobbe i utlandet innenfor olje og gass er det da ikke bare fagbrev, høyere utdannelse og sikkerhetskurs som er viktig, men også språk og tilpasningsdyktighet. Brasil snakker Portugisisk og norske oljeeksperter som snakker Portugisisk vil ha store muligheter for godt betalte jobber i utlandet. Dette gjelder også alle andre land som har andre morsmål enn engelsk.

Privacy Policy