Kinas oljebehov

Verdens nest største økonomi har et enormt behov for olje for å holde industrien gående, men også for å fortsette veksten i landet.

Kina holder seg fortsatt over en årlig vekst på 7 prosent og det er fortsatt målet. En stimulus landets myndigheter har gjort er å tillate kjøp av olje fra internasjonale uavhengige aktører. Dette betyr med andre ord at kinesere for første gang har lov til å kjøpe olje fra det frie markedet.PetroChina_Station

En rekke stimulus
Kinesiske myndigheter har den siste tiden satt ned landets styringsrente, de har devaluert landets valuta, og nå har det blitt klart at alle kan kjøpe råolje på det frie internasjonale markedet, også fra uavhengige aktører. Dette fører til at det blir enklere å importere olje inn i Kina, noe som har vært en stor utfordring for industrien i landet. Dette føres inn i rekken av flere stimulus for å opprettholde landets vekst. Kinas myndigheter har blitt kjent for å ta ting steg for steg noe som har ført til at mange av verdens økonomer lenge har lurt på hva som blir det neste steget. Spesielt etter at landet tidligere i år tillot fem raffinerier lov til å prosessere importert råolje. Nå har vi altså fått fasiten. Svaret på devalueringsspørsmålet ligger fortsatt hengende i luften.

Nedgang i importert olje
Det var i starten av januar man først så at landets oljeimport virkelig hadde fått en knekk. Bare fra desember til januar gikk importen ned med 3 millioner tonn. Om ikke tallene nå kommer til å stige etter de nye lovene så vil man virkelig kunne stille spørsmål om landets økonomi er så stabil som det gis uttrykk for i Beijing eller om innlands-Kina er i en liten krise.Oljetanker2

Shanghai-indeksen
Den kinesiske økonomien har virkelig fått øynene mot seg fra hele verden etter at Shanghai-indeksen stupte denne sommeren 2015. Ser man på de historiske tallene ser man at Shanghai-indeksen har gått som en rakett opp i været med en oppgang på over 70 prosent på kun 12 måneder. Dette kommer av at kinesere har kjøpt aksjer spesielt med lånte penger og at små-sparerne derfor har investert med andres penger. Allikevel er aksjehandel i Kina såpass nytt og børsene er både strengt regulert og ikke på noen måter integrert i den mektige økonomien. Det spekuleres derfor at Shanghai-indeksen opptrer helt normalt etter forholdene og at de kinesiske aksjene vil være svært volatile i flere år fremover før indeksen virkelig får satt seg.

Privacy Policy