Letevirksomhet i Nordsjøen

Letingen etter gass og olje i nordsjøen er en svært komplisert virksomhet som foregår på tvers av flere fagområder. Spesialistene bruker avanserte geologiske modeller og samlinger av geofysiske data for å få best mulig ekspertise og kunnskap om et interessant leteområde.Oljeleting

All leting etter olje og gass i norske områder foregår til havs hvis man ser bort fra en begrenset aktivitet på Svalbard. Det å få oversikt over området ved hjelp av geologiske kart er svært viktig i første fase av arbeidet.

Ulike faser
Området kan kalles et prospekt hvis man ser at området er av den art at dannelse av gass eller olje har forekommet. Det er kun selve boringen som kan med sikkerhet konstatere at olje eller gass forekommer, men før boringen er treffsikkerheten ca. 20 prosent. Man deler så undersøkelsene inn i geofysiske og seismiske undersøkelser. De geofysiske går på alt fra tyngdekraften til oseanografi og de seismiske går på hvordan lydbølger forplanter seg mellom jordskorpene. De geofysiske undersøkelsene foregår gjerne fra båt, men også fra fly eller fra land. De seismiske undersøkelsene utføres oftest med en luftkanon som lager sjokkbølgene hvis ekko gir seismologene et bilde av hvordan grunnen ser ut.Boring

Produksjonsboring og leteboring
Man skiller mellom produksjonsboring og leteboring. Leteboringen er det første steget og den første brønnen det bores i for å konstatere om produksjonsboringen kan begynne. Samlebetegnelsen for olje og gass er petroleum. Finner man petroleumsforekomster, eller da råolje, går dette Boring2gjennom en foredlingsprosess. Den første prosessen etter at råoljen har blitt pumpet opp heter prosessering. Det som skjer under prosesseringen er at oljen og alle andre stoffer blir skilt fra hverandre. Deretter vil oljen og gassen bli transportert videre til ventende skip eller ved hjelp av rørledninger som ligger langs havbunnen. Nå kan funnet destilleres som betyr at råoljen igjen vil løses opp i ulike deler. For at dette kan skje må oljen kokes. Oljen kan nå bli til flytende energi, enten som drivstoff eller til råstoff som man trenger for å lage for eksempel plast.

Privacy Policy