Nordsjødykkerne

I 2014 fikk Nordsjødykkerne en offentlig beklagelse fra Stortingets talerstol. På tide mente de pårørende, overlevende, involverte og Offshoredykkerunionen. Beklagelsen kom etter at et enstemmig storting hadde kommet frem til å utbetale 2,2 millioner til de 260 dykkerne som enten hadde blitt skadet eller etterlatte etter dykkere som ikke overlevde oppdragene.

Offshore_dykkingEn lang kamp mot staten
Pionérdykkerne måtte kjempe en lang og hard kamp mot staten Norge og i 2013 vant de saken sin i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dykkerne mente at seieren ikke bare var over staten selv, men også en bransje som er altfor mektig. Dette var dykkere og en gruppe mennesker som satte livet sitt på spill for et kapittel i norsk oljeindustri som ble til det vi kjenner idag. Oppdragene foregikk svært dypt og mange ble syke av påkjenningene. Nordsjødykkerne anket saken etter at de tapte i Høyesterett, men i Strasbourg fikk de endelig medhold. En vanlig arbeidsdag foregikk 8-9 timer på havets bunn.

Medaljens bakside
Offshoredykkerunionen mener at 60- og 70-tallet var en tid hvor den nye bransjen fikk dykkerne til å utføre oppdragene selv om de ikke informerte om at arbeidet var av svært høy risiko og at ettervirkningene også kunne være fatale for enkeltpersonene det gjaldt. Men, arbeidet måtte gjøres, koste hva det koste vil. Etter utført oppdrag ble dykkerne ofte behandlet som rockestjerner i Stavangers natteliv, noe som også hevet statusen der og da. Men medaljens bakside kom raskt til syne ettersom dykkere fikk store psykiske plager, men også flere alvorlige ulykker ble hemmeligholdt. Idag blir det hevdet at staten drev med eksperimentell forskning på en gruppe mennesker, for å se hva et menneske klarer å utføre 400 meter under vann. Ikke rart at dykkerne selv mener at staten brøt menneskerettighetene på 60- og 70-tallet.

BoringGjennombruddet for norsk oljevirksomhet
Det var allerede på slutten av 1950-tallet at man ante at det fantes olje og gass i Nordsjøen. Da det ble funnet gass i Groningen var Gerhardsen-regjeringen raskt ute med å proklamere Norges suverenitet over det vi idag kjenner som norsk sokkel. Det første funnet var ved Eko-fisk området i 1969 og dette var starten på Norges oljeeventyr. Produksjonen startet kun 2 år etter og i 1972 ble også Statoil dannet. Oljefunnet den gang var også gjennombruddet for den fantastiske veksten norsk økonomi har hatt de siste 40 årene.

Privacy Policy