Norges mest kjente og kanskje dyktigste oljeanalytiker er en kvinne

Thina Saltvedt er den oljeanalytikeren i Norge som uttaler seg flest ganger i media. Hun er kanskje Norges dyktigste oljeanalytiker. Til daglig jobber hun i Nordea Markets.

En jobb innenfor oljesektoren er en drøm for mange, uansett alder. En av dem som gikk med en drøm om å bli ballettdanser som liten, endte heller opp som oljeanalytiker og en doktorgrad i valutasikringstrategier.

Flere kvinner inn i oljeindustrien
Oljebransjen har fortsatt for få kvinner, både offshore, innen leting fra land, men også i finansbransjen som uttaler seg om oljens fremtid og priser. Et av de største forbildene må være Thina Saltvedt, som til daglig jobber som oljeanalytiker i Nordea Markets. Kanskje har hun den viktigste jobben i meglerhuset og det flotteste er at hun slår gutta i det meste, også det å spå fremtidens oljepriser. Dette beviser at jentene blir satt pris på i bransjer som har vært utrolig mannsdominerte og det er ingen tvil om at alle ønsker flere kvinner inn i oljeindustrien – på alle nivåer.Thina

Utdanning er viktig
For å bli en oljeanalytiker må man ha en viss form for økonomisk utdannelse. Dette kan være alt fra samfunnsøkonomi til en master i finans. Men flere ingeniører jobber innenfor olje og finans. Thina Saltvedt har selv en doktorgrad i valutasikringstrategier, noe som ligger nærmere oljebransjen enn man vil tro. Gass og olje er så viktig for den økonomiske utviklingen i Norge og valutasikringsutdannelse kommer bare til å bli viktigere i årene som kommer, fordi bransjen er så sårbar og volatil. Bransjen trenger dyktige folk i fremtiden. Ved NTNU i Trondheim har man aldri utdannet flere kvinnelige ingeniører som nå, det samme melder Norges Handelshøgskole i Bergen.

Hva gjør en oljeanalytiker?
En oljeanalytiker må selvsagt være analytisk, men ha kunnskap på flere områder. Alt fra historie og statsvitenskap er viktig. Et meglerhus tilbyr analyser for kunder som ønsker å investere i ulike sektorer. En oljeanalytiker gir derfor fra seg sine analyser og forventninger for fremtiden. Med denne informasjonen kan kundene bedre planlegge sin fremtid ut ifra utsiktene i sin bransje. En aksjemegler må være veldig mikrofokusert opp mot hvert enkelt selskap, men oljeanalytikere ser på det totale makro vinduet. Prognosene til oljeanalytikeren skal være så like virkeligheten som mulig.

Privacy Policy