Nye oljefunn viser at Nordsjøen er langt fra tom for olje

Et av de største funnene som er gjort av olje i 2015 er i det såkalte Krafla-området. I fjor var det Grane-feltet, som det har vært arbeidet med helt siden 1991, som hadde mer olje å by på enn forventet.

Det var i februar Statoil konstaterte at det fantes store mengder olje i det såkalte Krafla-området. Dette feltet ligger 150 kilometer vest for Bergen. Det er ikke bare Statoil som har gjort betydelige funn i år. Både svenske Lundin Petroleum og Det Norske Oljeselskap har gjort funn denne sommeren.Oljeleting

Fem funn på fire år
Som nevnt har det blitt jobbet jevnt og trutt i Grane-feltet siden 1991. Nesten hvert eneste år har man gjort nye oljefunn. Nå er det altså Krafla-området man igjen har funnet olje i og dette er det sjette funnet siden 2011. Mengden det er snakk om er mellom 140 og 220 millioner fat. Ser man på tidligere funn Statoil har gjort er dette et meget stort funn i forhold til at Grane-feltet i så måte er modent.

Vellykket borring også på Edvard Grieg
Tidlig i august meldte også Lundin Petroleum om en vellykket boring på Edvard Grieg-feltet. En avgrensingsbrønn møtte på en 66 meters oljekolonne. Siden funnet har det pågått datainnsamling og resultatene har hittil vært svært positive når det gjelder kvaliteten på oljen. Lundin Petroleum er et svensk uavhengig oljeselskap. Selskapet er hovedsaklig et familieselskap som ble stiftet i 2001. Det norske oljefondet har også investert i selskapet.

Boring2Det Norske også med ferske funn
Aktiviteten på norsk sokkel har vært høy. Også oljeselskapet Det Norske meldte i juli om funn på Ivar Aasen-feltet. Ivar Aasen ligger i den midtre delen av Nordsjøen og det ble påvist olje på feltet for første gang i 2008. Også her jobbes det nå iherdig med datainnsamlingen og prøvetesting. Dette har ført til verdifull informasjon. Det Norske Oljeselskap konsentrerer seg mest om leting og utbygging. Hovedkontoret ligger sentralt til i Trondheim og ble etablert i 2005. Målet til selskapet er alltid å være det mest offensive selskapet på norsk sokkel.

At det ble funnet så store mengder i Krafla-området er positivt for norsk oljeindustri og kan være starten på større funn i fremtiden. Eksperter mener at området viser at man kan finne mer og at området har stor vekst.

Privacy Policy