Olje, etikk og miljøutfordringer

olja4Hvordan skal Norge sikre en god økonomi de neste årene, samtidig som man skal ta hensyn til etikk og de miljøutfordringene verden i dag står ovenfor? Skal vi fortsette å satse på oljeindustrien, hvor flere tusen mennesker dessverre har mistet jobbene sine, eller skal vi endre retning i hvordan landet vårt skaper verdier og sikrer sysselsetting på?

Oljeindustrien har på flere måter skapt det vi i dag kjenner som et trygt og godt velferdssystem. Inntektene fra oljen har bygget opp et av verdens største pensjonsfond, men det finnes mange etiske utfordringer i å fortsette å satse på denne næringen. Skal allikevel hensynet til resten av verdens miljøutforinger være med på å bremse den norske økonomien og fortsette å gjøre enda flere nordmenn arbeidsløse? Det er virkelig mye å ta standpunkt til både når det kommer til oljeindustrien generelt, men også etikken og miljøutfordringene som ligger foran oss.

Et mer miljøvennlig forbruk

Vi har siden 1970-tallet levd i et samfunn som hovedsakelig er bygget opp av inntekter fra olje, som samtidig har vært med på å skape miljøproblemer. Politikerne snakker om grønn vekst og alle partiene er klare på at Norge må skifte retning for å oppnå et mer miljøvennlig forbruk. Allikevel er selskaper som Statoil hovedsponsor for flere av de største idretts- og kulturarrangementene våre i landet. For å oppnå dette må jo også oljefondet investere i mer miljøvennlige foretak enn hva de gjør i dag. Det er ikke vanskelig at dette lukter dobbeltmoral lang vei.

En bærekraftig finansiering

lofoten2Det er vanskelig å være uenig i at Norge kanskje har vært for avhengig av olje- og gass-industrien og at politikerne må se etter nye bærekraftige investeringer. Samtidig står vi ovenfor tidenes eldrebølge som kommer til å koste velferdsstaten dyrt, for det er jo ingen av oss som ønsker å gå ned i pensjon når den tiden kommer. Samtidig står tusenvis av ingeniører og andre som har jobbet mange år i industrien som har bygd opp landet våret i dag helt uten arbeid. Hva med dem og hva med de som kommer til å miste arbeidet sitt hvis vi skal investere i andre industrier? Diskusjonen om å borre etter olje i Lofoten blir sentrale temaer før neste valgkamp. Mens denne diskusjonen pågår vil Statoil fortsatt pumpe penger inn i norsk idretts- og kulturliv, samtidig som norske idrettsutøvere ikke får lov til å bli sponset av utenlandske spilleselskaper. På nettsiden  finnes en lang liste over selskaper som ønsker å være med å sponse norsk idrett fremover. Dette er selskaper som langt fra er noen trussel mot miljøet.

Paris avtalen

I den mye omtalte Paris-avtalen ble flere av verdens største land enige om å gå sammen om å begrense utslippene sine og ikke minst bidra til å redusere den globale oppvarmingen. Det få tør å snakke om er at dette allerede kan være for sent, for temperaturen på jordens overflate har aldri vært høyere og utslippene, de bare fortsetter. En hel verden kan ikke gå over til å skape teknologi og finne alternative inntektskilder over natta, så hvorfor skal lille Norge være den som står frem som et «godt» eksempel, når ingen andre følger etter. Er det den norske naiviteten som igjen viser seg, eller er det faktisk vi her oppe i nord som har rett? Tiden vil vise.

Oljenæringen i endring

Så hvordan ser den norske oljenæringen ut i fremtiden? Bestemmer vi oss å starte letingen etter olje og gass i Lofoten og Vesterålen vil dette skape flere tusen arbeidsplasser, men risikoen for å ødelegge natur og holde utslippene oppe er absolutt til stede. Politikere snakker nå om at oljenæringen uansett må endres, leting eller ikke. Det betyr at menneskene som jobber med olje- og gass her til lands har en spennende fremtid foran seg, men det krever at myndighetene legger til rette for at alle får muligheten til å øke kompetansenivået sitt for hva som venter oss.

Privacy Policy