Oljebransjen: Ingeniørene spares

Nav sine tall for august 2015 viser at mer enn 36.000 jobber kommer til å bli borte fra oljebransjen i den nærmeste tiden. Det er harde tider for oljenæringen, men en yrkesgruppe ser ut til å bli spart og det er ingeniørene.

Mange har fått, og kommer til å få, varsel om permitteringer eller at jobben deres er i stor fare denne høsten. Bare i Rogaland har det kommet inn over 2000 varsler om nedbemanninger. Men få av disse skal være ingeniører.Nordsjøen_jobb

Legger grunnlaget
Selv om Norge er det landet som utdanner flest ingeniører per innbygger i Skandinavia stiger antall studieplasser og studenter hvert eneste år. Det er ikke så rart, for selv i oljebransjen ser ingeniørene sikre ut, så langt. Det er nemlig ingeniørene som legger grunnlaget i produksjonen, men også i selve teknologiutviklingen i næringen. Ingeniørene er de siste som må gå hvis det oppstår en stor krise.

Små selskaper får sjansen
I nedgangstider er det ofte de mindre og uavhengige selskapene som sitter på god kunnskap og kompetanse som får sjansen til å vise seg frem. Det krever selvfølgelig god likviditet, men flere av små selskapene har meldt gode kvartalsregnskap og vekst, selv om de store i oljenæringen gjør det motsatte. Grunnen til dette er at de store selskapene trenger hjelp av de små og mens de store kutter, leier de inn arbeidskraft fra de små. Slik får de vist seg frem, og ikke minst ingeniørene.

Fortsatt liten arbeidsledighet i Norge
Selv om tall fra oljenæringen er svært negative har Norge fortsatt en beskjeden arbeidsledighet totalt sett. I juni 2015 har Norge en arbeidsledighet på 4,5 prosent, en økning på 0,3 prosent fra mars måned. Naboene våre i Sverige har til sammenligning en ledighet på 7,4 prosent og Danmark ligger på 6 prosent. Størst økning i arbeidsledighet er det blant unge under 25 år. Det er aldri for sent å bli ingeniør!

Privacy Policy