Oljesand – Hva er det?

Oljesand er en blanding av leire eller sand, og vann sammen med hovedsaklig tung råolje. Statoil har en stund satset tungt innenfor utvinning av oljesand og har et stort anlegg i Canada.

Det var stor jubel blant miljøbevegelsen sommeren 2014 da Statoil åpnet for å trekke seg ut og legge ned Leismer-anlegget sitt i Canada. Miljøvernere jublet nok litt for tidlig, for Statoil driver fortsatt med stor virksomhet i Albert.

Skulle kutte i utslipp
Statoil lovet tidligere å kutte i Co2-utslippene som var forbundet med oljesandanleggene sine. Nå har selskapet sagt at en nedgang på 40 prosent innen 2020 er lite trolig, som var estimatet de kom med tidligere. I Canada eier Statoil to anlegg, Leismer og Corner. Prosessene med oljesand krever utrolig mye energi og vann ettersom prosesseringen av råmaterialet som blir hentet opp er krevende. Først foregår det en fjerning av urenheter som sand og vann før en katalytisk rensing settes igang. I denne prosessen fjerner man svovel og nitrogen ved hjelp av hydrogen. Det er spesielt prosesseringen til diesel og bensin som er krevende og kostbar.

Lang historie
Oljesand har en lang historie bak seg og ble tatt i bruk som råvare for aller første gang i områdene mellom Tigris og Eufrat også kalt Mesopotamia i eldre tider. Dampseparasjon ble utført allerede i 1742 utenfor byen Pechebron. I dag er det altså i Canada den største aktiviteten foregår og Statoil er et av de ledende selskapene.Oljesand

Prisen har sunket
Akkurat som Nordsjøoljen og den amerikanske lettoljen har også oljen som kommer fra oljesand sunket. Den går under navnet Western Canadian Select og handles under koden WCS. Et fat av denne typen ligger når dette skrives på under 25 dollar fatet og denne prisen gjør at tre fjerdedeler av den kanadiske oljesandproduksjonen nå driver med tap. Om Statoil også er et av de selskapene som taper penger på sine anlegg vites ikke, men fortsetter denne prisen å ligge på dette nivået kan det være mulig at Statoil igjen vurderer å gå ut av Canada. Men et så sterkt selskap som Statoil har lovet dette tidligere også.

Privacy Policy