Reelle alternativer til fossilt brensel

En av grunnene til at oljeprisen har sunket så betraktelig det siste året er at det kinesiske forbruket av fornybare energikilder har økt betraktelig. La oss ta en titt på alternativer til fossilt brensel og hvor langt utviklingen har kommet i bruken av dem.

Ut av stikkontaktene dine kommer det strøm og det er lett å ta den helt forgitt. Men hvordan energien kommer dit og hvor den kommer fra er et godt spørsmål. Man skal ikke mange år tilbake før det var svært vanlig med oljetanker i kjelleren som varmet opp norske husstander.

GeotermiskAlternative energikilder
Det er det fossile brenselet som står for det meste av CO2-utslippene og som virkelig forurenser. For å redusere CO2-utslippene må man da gå over til alternative energikilder som er mer miljøvennlige. Dette høres jo svært enkelt og banalt ut, men når investeringskostnadene er så dyre som de faktisk er, går utviklingen også sakte. Energien vi bruker bør helst være fornybar, men den bør helst ikke inneholde klimagasser heller. De mest brukte miljøvennlige kildene er i dag vannenergi, vindenergi og solenergi. Mange byer i Norge har idag fjernvarme, noe som vi kaller for geotermisk energi. Med denne teknologien pumper man varme opp fra jordas indre. Noen land benytter seg også av energien som kommer fra havbølgene, eller fra tidevannet som man også kan utnytte ved samme prinsipp. Vannstrømmene får nemlig en turbin til å gå rundt, akkurat som i en større foss.

FotocellerSolenergi og kunstig fotosyntese
Norge har vært svært aktive i forskningen på nye energikilder, spesielt solenergi. Ved hjelp av såkalt kunstig fotosyntese kan man utnytte solstrålene til å drive kjemiske reaksjoner, som ligner svært mye på hvordan plantene setter igang fotosyntesen. Uansett er menneskeheten avhengig av å ikke forholde seg til kun en energikilde, men flere samtidig. Dette fordi klima og behov er utrolig variert over hele kloden vår.

Bil_SkogBiler
Bilindustrien har satset på el-biler for å få ned utslippet av CO2. Ett alternativ har også vært å bruke hydrogen som en energikilde, da hydrogen kan produsere elektrisitet sammen med oksygen og vann. Hydrogen avgir ingen skadelige klimagasser, men allikevel har flere vært skeptiske til bruken av hydrogen som drivstoff på biler. Argumentene da har vært at hydrogen er vanskelig å håndtere, men også at hydrogen kan løse opp andre faste stoffer som kan være skadelige. Derfor må igjen nye produkter som kan frakte hydrogen sikkert bli utviklet og i dag finnes det ikke nok utstyr til dette formålet.

Privacy Policy